Historie

Et tilbageblik på bedemandsfagets opståen og udvikling gennem årene.

Titlen bedemand kommer af ”bydemand”. Bydemanden gik i gamle dage rundt i gaderne og bød til fest, begravelser m.m. Senere ændredes titlen til bedemand, og jobindholdet forandrede sig gennem årene.

Det startede med, at den lokale snedker forarbejdede og solgte kister. De fleste fabrikerede kun til eget forbrug, men efterhånden begyndte flere at forarbejde kister til dækning af behovet i den nærmeste omegn. Det var ofte den lokale snedker, møbelhandler eller blomsterhandler, der stod for salget af kisterne. Sideløbende med denne udvikling opstod der behov for, at nogle tog sig af den menneskelige side af opgaverne i forbindelse med et dødsfald.

I dag fremstilles stort set alle kister på landets kistefabrikker. Bedemandsforretningerne tager sig af en lang række serviceydelser, vejledning af pårørende m.m. Denne ændring i jobindholdet har gennem årene medført et stigende behov for uddannelse inden for fagområder, man kommer i berøring med i forbindelse med et dødsfald.

Måden man transporterer kister på har også ændret sig. Således foregik det før i tiden med en hestetrukket ligvogn, hvor det i dag oftest foregår med en moderne rustvogn.

Hestevogn
Rustvogn